T. J. Sokol Praha Dejvice I, Bubenečská 4/181, Praha 6
+420608582402
kaschwarzova@seznam.cz

Historie

Oddílová historie…

Oddíl sportovní gymnastiky navazuje na tradice gymnastických cvičení, která neodmyslitelně patří k Sokolu již od jeho založení v roce 1862. Nejinak tomu bylo v Sokole Dejvice, jehož historie sahá do roku 1882. Oddíl existuje ve své dnešní podobě od počátku 70. let 20. století, tehdy ještě jako kroužek sportovní gymnastiky. K vlastnímu založení oddílu sportovní gymnastiky pak došlo v lednu 1982. V té době v oddíle trénovaly jak ženské, tak mužské složky. Ke zrušení oddílu chlapců došlo po roce 1989 a od té doby se oddíl věnuje výhradně ženské sportovní gymnastice.

…současnost…

V současné době v oddíle trénuje cca 80 děvčat ve věku 5-15 let pod vedením zkušených kvalifikovaných trenérů, z nichž někteří pamatují úplné začátky oddílu sportovní gymnastiky v Sokole Dejvice. Tréninky probíhají 3x týdně (vždy po, st, pá) v dejvické sokolovně, získané dovednosti děvčata pravidelně zúročují na závodech pořádaných Českou gymnastickou federací a dalších soutěžích. Oddíl je veden v přátelském duchu a je jednou z mála pražských alternativ k oddílům, které se gymnastice věnují na špičkové, vrcholové úrovni. Kromě gymnastiky se věnujeme i dalším sportovním aktivitám (atletika, plavání, míčové hry, cyklistika, lyžování), ať už v rámci tréninků či letního a zimního soustředění.

…a budoucnost?

Pro oddíl stále sháníme šikovná nebojácná děvčata, nejlépe ve věku 5-7 let, případně starší s předchozí gymnasticky zaměřenou průpravou, která chtějí rozvíjet svou obratnost a eleganci při pravidelných trénincích 2x-3x týdně v dejvické sokolovně. Předpokládáme i zapojení do prázdninových aktivit oddílu (letní soustředění, případně zimní lyžování) a ochotu obětovat pár sobot v roce gymnastickým závodům.