T. J. Sokol Praha Dejvice I, Bubenečská 4/181, Praha 6
+420608582402
kaschwarzova@seznam.cz

Zahájení cvičení v září 2021

Cvičení zahajujeme od pondělí 6.9.2021.

Vzhledem k stále platnému opatření vlády je třeba dodržovat tato nařízení: Je zakázán vstup osoby s klinickými příznaky onemocnění covid-19. S výjimkou dětí do 6 let věku musí cvičenci před cvičením prokázat dokladem splnění jedné z podmínek systému O-T-N  ( očkování+14 dní, test ATG/PCR, nemoc-180 dní ).  (systém O-T-N/ očkování+14 dní, test ATG/PCR, nemoc-180 dní ).

Jako forma průkazu je dostatečné: 

  • potvrzení od zdravotníků nebo z registru očkování dle systému O-T-N, 
  • samotesty jsou uznatelné pouze pokud se provedou přímo na místě, 
  • samotesty provedené ve škole a škola na ně vydá potvrzení, nebo rodiče doloží čestné prohlášení. Použitelnost výsledků ATG testů je 72 hodin. 

V případě neposkytnutí odpovídajícího dokladu v papírové nebo elektronické formě nesmí být vstup do cvičení umožněn.
Ve vnitřních prostorách mimo tělocvičen platí povinnost nosit respirátor, nebo odbodný ochranný prostředek třídy FFP2. Je uzavřena galerie a doprovod dětí žádáme, aby se během cvičení nezdržoval ve vnitřních prostorách sokolovny.

Děkujeme všem za důsledné dodržování závazných protiepidemických opatření.