Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Praha Dejvice existuje ve své dnešní podobě od počátku 70. let 20. století a dnes se věnuje výhradně ženské sportovní gymnastice. V oddíle trénují děvčata ve věku 5-15 let pod vedením zkušených kvalifikovaných trenérů, z nichž někteří pamatují úplné začátky oddílu sportovní gymnastiky v Sokole Dejvice. Oddíl je veden v přátelském duchu tak, aby byl vedle výkonnostní gymnastiky podpořen další sportovní a osobní rozvoj našich gymnastek, ať už v rámci pravidelných tréninků a gymnastických soutěží, či na letním a zimním soustředění.

    

Oddíl sportovní gymnastiky, stejně jako většina aktivit v Sokole, stojí na neúnavné a vytrvalé práci cvičitelů, kteří se trénování věnují vedle svých studijních, pracovních i rodičovských povinností. Stejně tak by se neobešel bez výpomoci rodičů a přátel, ať už jde o organizaci závodů (tisk diplomů, výroba perníkových medailí a chaloupek, výpomoc během závodů) nebo zimních a letních soustředění (transport nářadí, zajištění cen, atd.). Díky sponzorským darům rodičů bylo možno například nechat ušít závodní dresy či dokoupit další gymnastické nářadí. Jakákoliv iniciativa ze strany rodičů je vítána!