T. J. Sokol Praha Dejvice I, Bubenečská 4/181, Praha 6
+420608582402
kaschwarzova@seznam.cz

Nábor děvčat do gymnastické přípravky 2021

Oddíl pořádá v září 2021 nábor nových děvčat do gymnastické přípravky.

Nábor proběhne ve středu 15. září od 15 hodin (není třeba se hlásit předem, věci na cvičení s sebou, konec cca 16:30). Bude-li příznivé počasí, proběhne nábor venku (sportovní oděv + obuv s sebou).

Vzhledem k stále platnému opatření vlády je pro vstup do tělocvičny třeba dodržovat tato nařízení: Je zakázán vstup osoby s klinickými příznaky onemocnění covid-19. S výjimkou dětí do 6 let věku musí cvičenci před cvičením prokázat dokladem splnění jedné z podmínek systému O-T-N  ( očkování+14 dní, test ATG/PCR, nemoc-180 dní ).

Jako forma průkazu je dostatečné: 

  • potvrzení od zdravotníků nebo z registru očkování dle systému O-T-N, 
  • samotesty jsou uznatelné pouze pokud se provedou přímo na místě, 
  • samotesty provedené ve škole a škola na ně vydá potvrzení, nebo rodiče doloží čestné prohlášení. Použitelnost výsledků ATG testů je 72 hodin. 

Ve vnitřních prostorách mimo tělocvičen platí povinnost nosit respirátor, nebo odbodný ochranný prostředek třídy FFP2. Je uzavřena galerie a doprovod dětí žádáme, aby se během cvičení nezdržoval ve vnitřních prostorách sokolovny.

  • pro děvčata ve věku 5-7 let (ročníky narození 2014-2016)
  • všeobecná průprava zaměřená na rozvoj koordinace pohybů, síly, obratnosti a rychlosti, tj. průprava pro další, i negymnastické sporty
  • tréninky 1,5 h 2x týdně (Po+St, St+Pá družstvo pokračující přípravky, začátky v 15 h)
  • cena 600 Kč/měsíc + 200 Kč roční příspěvek ČOS (září-prosinec celkem 2600 Kč)

Do oddílu dále přijímáme šikovná děvčata s předchozí gymnasticky zaměřenou průpravou, v omezených počtech pro doplnění volných míst v závodních družstvech (tréninky 3x týdně, ročníky narození 2014 a starší). Předpokládáme i zapojení do prázdninových aktivit oddílu (letní soustředění, zimní lyžování) a ochotu obětovat pár sobot v roce gymnastickým závodům. Zájemci hlaste se na zkušební trénink ve dnech tréninků Po-St-Pá od 15:30.

Podrobnosti Vám rády zodpoví: Karolina Schwarzová, 608 582 402, kaschwarzova@seznam.cz, Lucie Pracnová, 605 338 925, luciepracnova@gmail.com